Home

Raport STOCER

Raport z zastosowania aparatu do Fizykalnej Terapii Mikrokrążenia BEMER w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziorna.

Aparat BEMER był stosowany w Zakładzie Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziorna, ul Wierzejewskiego 12 w terminie 28.09-31.12.2020 r. W tym okresie z terapii mikrokrążenia BEMER korzystało 26 pacjentów leczonych na Oddziale Rehabilitacji Dziennej STOCER (10 mężczyzn i 16 kobiet) w wieku od 23 do 72 lat. Średnia wieku to 53,46. W cyklu leczenia stosowane było od 7 do 29 zabiegów BEMER, średnio 16,1 dla każdego pacjenta.

Zastosowano następujące wskazania do leczenia:

  1. Zespoły bólowe kręgosłupa C i L/S: 15 (dyskopatia i spondyloza)
  2. Stany pourazowe: 7 (w tym algodystrofia 1, zrost opóźniony 2)
  3. Choroba zwyrodnieniowa st. obwodowych: 4 (koksartroza, gonartroza)
Zabiegi aparatem do stymulacji mikrokrążenia BEMER były stosowane jako jeden z elementów kompleksowego leczenia. Na Oddziale Dziennym pacjenci realizują program leczenia obejmujący średnio 5 zabiegów dziennie z zakresu kinezy i fizykoterapii. Należy podkreślić, iż w trakcie terapii nie odnotowano działań niepożądanych, u żadnego z pacjentów nie było konieczności odstawienia zabiegów z wykorzystaniem terapii mikrokrążenia Bemer.
Skala bólowa VAS stocer
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Wnioski: Fizykalna Terapia Mikrokrążenia BEMER jest zabiegiem dobrze tolerowanym przez pacjentów, w czasie stosowania aparatu nie odnotowano żadnych działań niepożądanych. Terapia mikrokrążenia Bemer była elementem kompleksowego programu leczenia. Zastosowanym programem leczenia uzyskano poprawę funkcjonalną oraz zmniejszenie bólu, jednak nie testowano aparatu w terapii izolowanej.

Nadzór nad opisanym powyżej programem badań, zrealizowanych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER na Oddziale Rehabilitacji Dziennej, prowadziła Ordynator Oddziału lek. med. Anna Dubielis – specjalista rehabilitacji medycznej.