Home

BEMER po udarze krwotocznym mózgu

Podsumowanie i wnioski z badań własnych Szpital Grochowski Warszawa

Zrealizowany program badań własnych miał na celu wykazanie wpływu fizykalnej terapii mikrokrążenia Bemer na wzrost sprawności fizycznej i psychicznej, pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Programem badań objęto 13 pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu i 2 pacjentów po udarze krwotocznym mózgu. W tej grupie znajdowało się 3 pacjentów z odleżynami, 2 pacjentów z towarzyszącą chorobą Parkinsona i 1 pacjent z SM. Osoby poddane terapii różniły się stanem fizycznym i innymi chorobami współistniejącymi. Pacjenci z grupy badanej odbyli czterotygodniową fizykalną terapię mikrokrążenia Bemer. Programem regeneracja (intensywności 3), czas: 20 minut, w pozycji leżącej, 1 raz dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Grupa kontrolna liczyła 15 pacjentów, 14 po przebyciu udaru niedokrwiennego mózgu i 1 po przebyciu udaru krwotocznego mózgu. Osoby objęte badaniem różniły się stanem fizycznym i innymi chorobami współistniejącymi. Pacjenci z grupy kontrolnej odbyli 4 tygodniową rehabilitację bez użycia fizykalnej terapii mikrokrążenia Bemer.

Porównanie efektów rehabilitacji:

1. Pacjenci poddani terapii Bemer.

Wyniki badań

2. Pacjenci z grupy kontrolnej

Bemer po udarze krwotocznym

3. Pacjenci z grupy badanej i grupy kontrolnej

Porównanie efektów rehabilitacji

Suma punktów poszczególnych funkcji ze Skali TineU w grupie kontrolnej wyniosła 142 punkty. Suma punktów poszczególnych funkcji ze Skali TineU w grupie badanej wyniosła 174 punkty. Różnica pomiędzy sumami wyników badań wyniosła 32 punkty, co daje 18% wzrost efektów fizjoterapii z wykorzystaniem terapii mikrokrążenia Bemer.

Wnioski

Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, że pacjenci, którzy zostali poddani terapii mikrokrążenia Bemer uzyskali wyraźnie większą poprawę. Poprawie uległa sprawność fizyczna w porównaniu do grupy kontrolnej. Przełożyło się to przyspieszenie procesu rehabilitacji i skrócenie pobytu pacjenta w oddziale.

Nadzór nad opisanym powyżej programem badań, zrealizowanych w Szpitalu Grochowskim w Warszawie na oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, prowadził koordynator zespołu rehabilitacji Szpitala Grochowskiego mgr fizjoterapii Bartłomiej Wojtynowski