Home

BEMER po SARS COV2

Podsumowanie i wnioski z badań własnych Szpital Grochowski Warszawa

Po przesłaniu do Państwa, dnia 22.01.2021 r. wniosków z uprzednio prowadzonych badań przeszliśmy do gromadzenia kolejnych danych. W czasie uzupełniania grup badanych, w naszym oddziale wybuchło kolejne ognisko SARS-CoV-2, przez co liczba pacjentów została zmniejszona do 11 łóżek. Stan ten utrzymywał się do połowy kwietnia. Na tak małej grupie, nie byliśmy w stanie gromadzić odpowiedniej ilości danych.

Z początkiem maja, w związku z koniecznością przejęcia i kontynuowania hospitalizacji pacjentów, po przebytym SARS-CoV-2 z towarzyszącymi powikłaniami (słaba wydolność organizmu, trudności z oddychaniem). Zostaliśmy zmuszeni by zmodyfikować profil badanych oraz rodzaj danych podlegających weryfikacji.

Za wspólny współczynnik przyjęliśmy SpO2 (saturacja krwi – nasycenie krwi tętniczej tlenem). Współczynnik mierzony przed rozpoczęciem ćwiczeń, bezpośrednio po ich zakończeniu, oraz po 2 godzinach od zakończenia ćwiczeń. Obie grupy badanych, poddawane były takiemu samemu treningowi. a) marsz na dystansie 50m, b?przejście 2 pięter w dół i z powrotem, c) w leżeniu tyłem, równoczesne unoszenie kończyn górnych przodem za głowę – 20 powtórzeń. Ćwiczenia prowadzono przez 20 dni, od poniedziałku do piątku.

U pacjentów z grypy badanej stosowano dodatkowo, fizykalną terapię mikrokrążenia BEMER. Program regeneracja (intensywność 3), czas: 20 minut, w pozycji leżącej, 1 raz dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Obydwie grupy liczyły po 19 pacjentów, różnej płci, różnym stanie wydolności, z różnymi chorobami współistniejącymi, w różnym przedziale wiekowym.

Poniżej wyniki zgromadzonych danych.

A. Grupa badana:

  • Zwiększenie saturacji końcowej o 6%, w porównaniu do stanu wyjściowego.
  • Zmniejszenie ilości dostarczanego tlenu o 84%.
Tabela z wynikami badań

B. Grupa badana:

  • Zwiększenie saturacji końcowej o 4%, w porównaniu do stanu wyjściowego.
  • Zmniejszenie ilości dostarczanego tlenu o 79%.
Tabela z wynikami badań nr 2

Nadzór nad opisanym powyżej programem badań, zrealizowanych w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Prowadził go koordynator zespołu rehabilitacji Szpitala Grochowskiego

mgr fizjoterapii Bartłomiej Wojtynowski.

Logo szpitala grochowskiego